Rekrutacja
wybierz rodzaj studiów

Rekrutacja na studia II stopnia w roku akademickim 2018/19 - na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Rejestracja kandydatów na studia II stopnia na Politechnice Krakowskiej

Wszystkich kandydatów na studia II stopnia prosimy o zapoznanie się z podanymi poniżej objaśnieniami dotyczącymi sposobu przeprowadzania elektronicznej rejestracji.
 • Elektroniczna rejestracja kandydatów jest przeznaczona wyłącznie dla obywateli polskich oraz dla cudzoziemców, którzy mają prawo rekrutować się na zasadach obowiązujących obywateli polskich.
   
 • Każdy kandydat może zarejestrować się na nie więcej niż dwa kierunki. W przypadku wyboru drugiego kierunku należy dokonać kolejnej opłaty rekrutacyjnej.
 • Przed przystąpieniem do rejestracji należy przygotować: numer PESEL, dyplom ukończenia studiów, kolorową fotografię do legitymacji studenckiej, wykonaną zgodnie z obowiązującymi wymogami do dowodu osobistego, w formacie JPG o wymiarach 236x295 pikseli +/- 3 piksele, kartkę na zapisanie indywidualnego numeru konta bankowego oraz przydzielonego numeru identyfikacyjnego (NIU) i hasła.
 • Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe do wypełnienia przez wszystkich kandydatów. Brak danych w polu oznaczonym gwiazdką uniemożliwi przejście do kolejnego formularza rejestracji.
 • W trakcie dokonywania rejestracji, kandydatowi zostanie przydzielony indywidualny numer konta bankowego, na które należy wnieść opłatę rekrutacyjną. Blankiet przelewu z numerem konta będzie można wydrukować w trakcie rejestracji. Informacja o wysokości i termin wniesienia opłaty umieszczony jest w zakładce płatności. Po przyjęciu na studia, na przydzielone kandydatowi konto należy wnosić wszystkie opłaty związane z tokiem studiów (np. opłatę za wydanie legitymacji, opłatę za studia niestacjonarne).
 • Po dokonaniu rejestracji, kandydat otrzyma numer identyfikacyjny (NIU) oraz hasło, które pozwoli logować się w systemie w celu ewentualnej edycji swoich danych oraz sprawdzania wyników rekrutacji, a na adres mailowy podany podczas rejestracji zostanie wysłane automatyczne potwierdzenie rejestracji na wybrany kierunek.
 • Podane w czasie rejestracji dane będą weryfikowane przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną po złożeniu dokumentów przez kandydata. 
   
 • Kandydaci, którzy brali juz udział w rekrutacji na PK bądź są naszymi studentami lub absolwentami proszeni są o zalogowanie się (po prawej stronie), edycję swoich danych i zamieszczenie aktualnej fotografii. Pozostali kandydaci dokonują rejestracji poprzez wybór rodzaju studiów na wydziale. Lista wydziałów, kierunków i specjalności na które można się rejestrować jest widoczna poniżej.

 • Zgodnie z harmonogramem rekrutacji, kandydaci na studia II stopnia po zarejestrowaniu się składają komplet wymaganych dokumentów w siedzibach odpowiednich komisji rekrutacyjnych w terminie:

  2 - 11 lipca 2018 r. - kandydaci na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki,
  3 - 11 września 2018 r. - kandydaci na studia niestacjonarne na Wydziale Mechanicznym,
  3 - 12 września 2018 r. - kandydaci na studia stacjonarne i niestacjonarne na pozostałych wydziałach.
            

Wybierz rodzaj studiów:Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (więcej)

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (więcej)

Wydział Inżynierii Lądowej - studia niestacjonarne (więcej)

Wydział Inżynierii Środowiska (więcej)

Wydział Mechaniczny (więcej)