Rekrutacja
wybierz rekrutację

Wybierz rekrutację:


  cudzoziemców na studia I stopnia w roku akademickim 2024/25

  cudzoziemców na studia II stopnia w roku akademickim 2024/25

  obywateli polskich na studia I stopnia w roku akademickim 2024/25

  obywateli polskich na studia II stopnia w semestrze zimowym roku akademickiego 2024/25

  Ukraińców na studia niestacjonarne I stopnia (pierwszy rok w języku ukraińskim) na Wydziale Inżynierii Lądowej w roku akademickim 2024/25